Geen fusie

Maar wel een 'strategische alliantie' met Delft en Rotterdam
Door Vincent Bongers
8 Maart 2012

De universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam gaan samen opleidingen en graduate schools opzetten, maar een fusie komt er niet. Dat blijkt uit een notitie die drie universiteiten vandaag presenteren.

Het stuk is een toevoeging aan de drie afzonderlijke instellingsplannen van de universiteiten. Wat blijkt: er is geen zicht op een mega-universiteit van Zuid-Holland. Er staat niets over het samenvoegen van administratieve diensten en besturen. Ook wat betreft de prestatieafspraken met staatssecretaris Zijlstra blijven er onderlinge verschillen bestaan. Zo is Rotterdam voorstander van het jaarklassen systeem met compensatoire toetsen en kiest Leiden voor een bindend studieadvies van 50 punten in het eerste en tweede jaar.
Maar wat staat er wel in Strategische alliantie Leiden – Delft – Erasmus: Meer Waarde? Dat de universiteiten meer opleidingen samen willen geven. De masters van bijvoorbeeld wijsbegeerte, ‘een niche wetenschapsgebied,’ zijn te versnipperd, terwijl de drie steden wel ‘complementaire speerpunten’ hebben.
Daarom worden de masters samengevoegd, maar ‘met afzonderlijke trajecten’ in de verschillende steden en komt er dus geen concentratie van wijsbegeerte in Leiden. Mogelijk wordt er wel een gezamenlijk centrum voor politieke filosofie opgericht.
Aan het aanbod bacheloropleidingen verandert niets. Het moet zelfs makkelijker worden om vakken en minoren bij elkaar te volgen.
Op drie gebieden gaan de universiteiten graduate schools of zogeheten interdisciplinaire LDE Centers vormgeven. Zo wordt er gewerkt aan een gezamenlijke graduate school of science. Delft en Leiden werken al intensief samen op dit gebied, zij geven bijvoorbeeld samen de opleiding Life Science & Technology en zij zijn samen met Rotterdam het medisch technologische project Medical Delta gestart.
Deze delta wordt verder uitgebouwd. Ook worden de krachten op het gebied van informatica en wiskunde gebundeld en komt er intensievere samenwerking tussen scheikunde, natuurkunde en elektrotechniek.
Ook rechten denkt aan een gezamenlijke graduate school. De afzonderlijke opleidingen in Rotterdam en Leiden zijn ‘succesvol en noodzakelijk’ en gaan dus niet samen. Wel worden door dubbelbenoemingen de krachten beter gebundeld. Met Delft kan er op het gebied van lucht en ruimtevaartrecht worden samengewerkt. Er wordt gedacht aan een gezamenlijke researchmaster opleiding.
Op langere termijn komt er mogelijk een graduate school Geesteswetenschappen. Waarschijnlijk gaan de drie universiteiten in Den Haag een Center for Governance opzetten. Het idee is om uit verschillende disciplines allerlei bestuursvraagstukken te belichten. De opstellers van het plan noemen het ‘uniek voor Nederland’ en denken dat het kan concurreren met ‘topinstellingen als Harvard’. Studenten die al een master hebben, kunnen zich op een ‘postinitiële topopleiding’ specialiseren in de beroepspraktijk.
Ook wordt de huidige samenwerking tussen de lerarenopleidingen in Leiden en Delft uitgebreid naar het Erasmus. In het Center for Heritage gaan archeologie, technische wetenschappen en sociale wetenschappen samenwerken.
De ideeën in het stuk worden verder uitgewerkt in een actieplan dat voor eind 2012 verschijnt.

Deel dit bericht: