Langstudeerboete in mei voor de rechter

7 Maart 2012

De rechtbank in Den Haag buigt zich op 21 mei over de legitimiteit van de langstudeerboete. De studentenvakbonden en de Kamer van Verenigingen hebben de zaak tegen de Nederlandse Staat aangespannen.

Studenten die uitlopen met hun studie, gaan een boete van 3000 euro betalenDe Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Tom Barkhuysen, verbonden aan advocatenkantoor Stibbe, maakt voor de studentenorganisaties de gang naar de rechter. Hij bracht in april vorig jaar een advies uit over de langstudeerboete en stelde toen vast dat er veel schort aan het voorstel van staatssecretaris Zijlstra voor het hoger onderwijs. Er zijn drie belangrijke knelpunten. Het wetsvoorstel gaat in tegen het VN-verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Daarin is bepaald dat alle ondertekenaars nastreven geleidelijk kosteloos hoger onderwijs voor een ieder in te voeren. Het voorstel voldoet hier niet aan. Ook is er geen hardheidsclausule opgenomen in de plannen. Voor studenten die bijvoorbeeld ziek zijn geweest of voor een ziek familielid hebben gezorgd, wordt geen uitzondering gemaakt. Een belangrijke kwestie is ook dat studenten die al aan hun opleiding begonnen zijn, worden geconfronteerd met regeling. Het rechtszekerheidsbeginsel wordt hierdoor aangetast. De Eerste Kamer is ook kritisch over het wetsvoorstel van Zijlstra. Zij richten zich op deeltijders. Die lopen per vrijwel per definitie uit, en betalen dus de boete. Mogelijk doet deze kritiek echter niet meer ter zake omdat Zijlstra er over denkt deeltijdstudies niet langer te bekostigen. VB

Deel dit bericht: