'Hoe lang wil ik dit nog?'

'Wereldkampioen rector zijn' stopt vroegtijdig

Rector magnificus Paul van der Heijden vertrekt volgend jaar. Hij kwam in 2007 naar Leiden en begon in 2010 aan zijn tweede ambtstermijn van vier jaar. ‘Ik ben geloof ik wereldkampioen rector zijn.’

Waarom vertrekt u halverwege uw tweede termijn?
‘Ik wilde graag een sabbatical. Het is wettelijk niet mogelijk om na je 65e nog een sabbatical te nemen. In 2014 word ik 65, dus moest het in 2013 gebeuren. Zo simpel is dat.
‘Daarnaast legt het werk een claim op je agenda en je privéleven. Er komt een moment dat je je afvraagt: “Hoe lang wil ik dit nog doen?” Ik ben geloof ik wereldkampioen rector zijn. Ik doe dit in ieder geval al elf jaar.(Van der Heijden was van 2002 tot 8 januari 2007 rector van de UvA. red.). Naar mijn weten is er geen andere rector in Nederland die zo lang zit als ik.’

Speelt er niets anders op de achtergrond?
‘In het geheel niet. Ik blijf ook als hoogleraar internationaal arbeidsrecht verbonden aan de universiteit. Ik wil gedurende mijn sabbatical me weer storten op mijn vakgebied. Ik ben ook Voorzitter van een commissie van de International Labour Organisation van de VN. Daar wil ik meer tijd aan besteden.
‘Ook om andere redenen komt een vertrek in 2013 goed uit. Vice-collegevoorzitter Willem te Beest blijft nog enkele jaren en vice-rector magnificus Simone Buitendijk is net begonnen.
‘Dus wat dat betreft, is er continuïteit.
‘Ik wil het hier netjes achterlaten voor mijn opvolger. Er zijn ook dossiers, denk aan de prestatieafspraken met staatssecretaris Zijlstra, die dan zijn afgerond. Voor andere dossiers, de samenwerking met de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, ligt dan een duidelijke agenda voor volgend jaar klaar. Het is juist een goed moment om het stokje door te geven.’

Al bespiegelingen over uw Leidse tijd?
‘Daar is het nog veel te vroeg voor. Ik vertrek pas in februari, op de dies. Ik ben dus nog een heel jaar alive and kicking als rector magnificus. Dus volle kracht vooruit.’

Deel dit bericht: