Geen commentaar: De tel kwijt

Silas.nl

Door Thomas Blondeau

Goed nieuws. U weet alles al. Deze week publiceerde het ministerie van Onderwijs een rapport waaruit blijkt dat studenten en scholieren goed op de hoogte zijn van de langstudeerboete, sociaal leenstelsel, ov-veranderingen en andere gevolgen van de grote Zijlstra-omwenteling.

Het aantal jaren (+1) dat je mag uitlopen optellen bij je nominale studieduur (3 of 1, afhankelijk van de fase) is inderdaad een optelsom van Sesamstraat-niveau.
Maar dat ‘goed op de hoogte’ zijn, laat ik voor de conclusie van het bureau en zijn opdrachtgever. Dat zowat de helft van de vwo’ers niet weet dat de tweede studie niet meer bekostigd wordt, is geen reden tot juichen. Tachtig procent van deze groep kent de langstudeer-‘maatregel’ wel maar vat dat samen als ‘als je langer studeert dan hoort, kost dat geld’. Hoe dat zit met harde knip, uitzonderlijke omstandigheden, je vergissen van studie – daar is niet naar gevraagd. Nauwelijks meer dan de helft van de huidige generatie studenten weet dat er aan de ov wordt gesleuteld.
Wat is de voornaamste informatiebron voor deze wijzigingen? Wij. De media. Meer dan tachtig procent van de universiteitsstudenten leest het in de krant of hoort het op tv. Van DUO heeft nog geen derde een brief gelezen. Een schamele 12 procent is via de onderwijsinstelling zelf op de hoogte gesteld.
‘Een ieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is de enige wettelijke bepaling die iedereen kent.’ De boutade is de slogan van de Jurofoon, een telefonische hulpdienst voor iedereen die geen advocaat kan betalen. Dat er legioenen aan juristen ieder jaar afstuderen, geeft al aan hoe onmogelijk het is voor de leek om de wet te kennen.
Het rapport ‘0-meting bekendheid plannen rondom hoger onderwijs’ had daarom beter ‘Van horen zeggen’ geheten. Dat universiteiten het zelf niet altijd begrijpen, werd deze week duidelijk aan de Universiteit van Amsterdam. Tientallen studenten kregen daar te horen dat ze duizenden euro’s meer moesten betalen dan verwacht. Het Parool meldt dat het gaat om studenten die voor dit studiejaar zijn begonnen aan een tweede bachelor of master en daar inmiddels langer over doen dan de daarvoor toegestane tijd.
Uit angst voor boetes of hoger collegegeld wonnen zij vooraf informatie in op de universiteitswebsite van de UvA en bij een studieadviseur. Beide bronnen gaven aan dat de studenten slechts het verlaagde collegegeld van 1700 euro moesten betalen. Dat deden ze. Nu, een half jaar studie later, moeten ze flink bijbetalen.
Wat doet de UvA? Die wijst op de plicht om jezelf goed te informeren. Meer de krant lezen dus.
Zou het gemak waarmee Zijlstra zijn plannen kan doorvoeren en de lauwe reactie van de studenten hierop misschien gewoon onwetendheid zijn? De zeventienjarigen die zo meteen de klappen krijgen, schijnen nauwelijks nog kranten te lezen. We wensen hen sterkte toe. En een abonnement.

Deel dit bericht: