Biobank

7 Maart 2012

Voor medisch onderzoek zijn biobanken van toenemend belang. Kort gezegd zijn het enorme hoeveelheden data over de aard en verspreiding van aandoeningen. Hoe meer patiëntgegevens, hoe bruikbaarder de data is voor onderzoekers. Daarom is het van belang dat de gegevens door heel Europa bijgehouden en worden dat onderzoeksdatabases op elkaar aangesloten worden. Uit het fonds voor technologische infrastructuur ontvangt de afdeling menselijke genetica van het LUMC één miljoen euro voor een project met de titel Towards a consolidated Dutch Biobanking Hub, integrating the Dutch Biobanking Infrastructure in the European ESFRI Roadmap.

Deel dit bericht: