'Verhoog het bsa niet'

1 Maart 2012

De studentenpartijen CSL en SGL zien niets in de plannen van het college van het bestuur om het aantal herkansingen te minimaliseren en het bsa te verhogen naar 50 punten in het eerste en tweede jaar.

Dat blijkt uit een notitie die maandag aan vicerector magnificus Simone Buitendijk werd aangeboden. Zelf komen ze ook met ideeën om het studiesucces te verhogen zonder de student nog meer onder druk te zetten. In het stuk, dat is opgesteld door de partijen in samenwerking met de PKvV en de vijf grootste Leidse studentenverenigingen, staat dat het college ‘een zeer eenzijdige kijk op studiesucces heeft’ en alleen oog heeft voor rendement.‘Verstikkend,’ noemen zij de benadering van het college.
‘Studierendement ziet enkel en alleen op cijfers en statistieken. Studenten moeten niet worden gezien als een product dat zo snel mogelijk moet worden afgeleverd.’
Verder zijn herkansingen ‘wel degelijk nuttig’. ‘Iedere student heeft vakken die hem minder liggen. Het is van groot belang dat een student daadwerkelijk leert van het betreffende vak en soms betekent dat de student meer tijd nodig heeft.’ De studenten verzetten zich ook tegen compensatoire toetsen. Een vijf voor het ene vak herkansen met een zeven voor een ander levert ‘kennishiaten’ op en opent ook nog eens de weg naar het door de studenten ongewenste jaarklassensysteem.
De studenten onderkennen dat ‘onnodig lang studeren niet meer van deze tijd is’, maar er zijn ook andere oplossingen mogelijk. Zo kan een intakegesprek veel ellende voorkomen.
Verder moet de kwaliteit van docenten en onderwijs omhoog. Docenten moeten beter bereikbaar zijn en met vakevaluaties kan meer worden gedaan, colleges moeten online beschikbaar zijn.
Verder mogen excellentieprogramma’s niet ten koste gaan van reguliere opleidingen. ‘Want de gedachtegang dat het huidige onderwijs voor de overige 90 procent afdoende uitdagend is, onderschrijven wij niet.’
De studenten zijn voorstander van het breed invoeren van mentorklassen en vaste werkgroepen. Dat bevordert de sociale cohesie en binding met de studie. Ook denken zij aan een buddysysteem: een ouderejaars begeleidt een eerstejaars. De plannen worden de komende weken in de raad verder besproken. Het college moet voor 1 mei een besluit nemen. VB

Deel dit bericht: