Studieadviseur wordt ‘centrale spil’

Proactieve rol moet uitval voorkomen

1 Maart 2012

De studiebegeleiding gaat universiteitsbreed op de schop. De rol van de studieadviseur gaat nog groter worden, blijkt uit een notitie van het college van bestuur. Zo gaan studenten nog beter in de gaten worden gehouden om uitval te voorkomen.

Het college heeft een model voor de begeleiding opgesteld. De faculteiten mogen binnen bepaalde voorwaarden hier zelf invulling aan geven.
De studieadviseur is in de plannen de ‘centrale spil.’ Er zijn plannen om met vragenlijsten op de universitaire website en op termijn intakegesprekken, de studenten beter te matchen. De studieadviseur gaat hierin een grote rol spelen.
Naast het houden van studievoortganggesprekken, volgt de adviseur proactief, met behulp van Usis, de studievoortgang van alle studenten. Dit gaat aan de hand van een studieplan, dat samen met de student wordt opgesteld. Studenten die vertraging oplopen, spreken tenminste twee keer per jaar met de adviseur. Daar komt het afhandelen van vragen over regelingen, persoonlijke omstandigheden en conflicten nog bij.
De universiteitsraad is positief over de plannen maar maakt zich enige zorgen over de toenemende werkdruk en grotere verantwoordelijkheid van studieadviseurs. ‘Deze wordt nu nog meer de spin in het web’, zei Margriet Suijten, van de Abvakabo/FNV tijdens een raadsvergadering onlangs. ‘Dat is heel erg belastend.  Zij moeten heel veel communiceren met docenten, studenten, mentoren en studiecoördinatoren. Komt de eindverantwoordelijkheid voor het slagen van een student niet teveel op de schouder van de adviseur te liggen?’ vroeg Suijten aan het college.
Volgens vicerector magnificus Simone Buitendijk valt dat wel mee. ‘De studieadviseur moet zorgen dat studenten op de juiste plek terecht komt, maar dat betekent niet dat deze ook eindverantwoordelijk is in de begeleiding. Dat zijn we met zijn allen. En uiteindelijk is de student zelf verantwoordelijk voor zijn eigen slagen.’
In de notitie wordt de zware werkdruk van studieadviseurs overigens erkent. Buitendijk denkt overigens dat door het beter in de gaten houden van studenten het werk juist wat spreidt, waardoor de last verlicht wordt.
Suijten vindt dat in het stuk helder moet geformuleerd dat de studieadviseur niet eindverantwoordelijk is.
Fenne Bodrij van de studentenfractie BeP-LVS merkte op dat studenten nu nog regelmatig van het kastje naar de muur worden gestuurd.
‘Dat fenomeen verdwijnt hopelijk met deze nieuwe regeling’, zei Buitendijk.

Deel dit bericht: