Kanonnenvuur

Octrooigemachtigde Jowi Burger (64) ging rechten studeren om als advocaat op te kunnen treden in octrooizaken. De faculteit houdt onvoldoende rekening met zijn gehoorstoornis, vindt hij. Daarom stapt hij naar het college van beroep voor de examens.

Wat voor gehoorprobleem heeft u?
‘Op mijn 20e ben ik als tankcommandant zonder oorbescherming blootgesteld aan het kanonnenvuur. Bepaalde frequenties kan ik niet horen. Dit zorgt voor problemen bij colleges en werkgroepen. Ik word hondsmoe van de inspanning om het verhaal op te pikken. Ook discussies in werkcolleges gaan deels aan mij voorbij. Docenten moeten duidelijker articuleren. Ze hebben wel een microfoon maar hun zinnen eindigen vaak in gemompel. Vroeger waren hoogleraren zonder versterking goed te verstaan, ook achter in de zaal.’

U heeft contact met rechten gehad over uw probleem?
‘Ik heb mijn klacht kenbaar gemaakt aan een docent en later ook aan de studieadviseur. Verder heb ik mails aan professor Afshin Ellian gestuurd. Wat ik van hem kan opvangen, vind ik zeer inspirerend, maar hij gaat vaak zachter praten en verandert van toon. Dan hoor ik alleen gemurmel.’

Kreeg u ook antwoord?
‘Ja. Hij was meelevend maar het leverde verder niets op.’

Voor twee van de drie tentamens haalde u een vijf.
‘Ik kan de volledige tentamenstof niet in het hoofd krijgen, als ik maar de helft van de colleges en werkgroepen kan horen. Ik vind dat daarmee bij de normering rekening moet worden gehouden. Maar de examencommissie vindt dat voor alle studenten dezelfde norm geldt.’

Wat wilt u van het college van beroep?
‘Dat de onvoldoendes nietig worden verklaard en de tentamens met een andere normering worden beoordeeld.
‘In de normering van tentamens met meerkeuze vragen wordt rekening gehouden met een zogeheten gokcorrectie, daardoor vallen de cijfers lager uit.  Ik vind dat de correctie in mijn geval niet mee moet tellen. Als dat was gebeurd had ik voor beide tentamens een voldoende gescoord.’
‘Maar ik vind ook dat er betere faciliteiten moeten komen voor studenten met een beperking. Het is in strijd met Europese regelgeving dat er geen rekening met  slechthorenden wordt gehouden. Een leven lang leren is een recht, dat is Europees afgesproken.’

Wat moet er zoals gebeuren?
‘Leg een ringleiding aan, en zorg voor doorgeefmicrofoons in de zaal, zodat de vragen van studenten worden versterkt. Er moet meer gebruik worden gemaakt van opgenomen colleges op Blackboard. Bij het vak inleiding internationaal en Europees recht wordt deze service standaard aangeboden en ik heb het tentamen dan ook gehaald. Bij de andere vakken moet dat ook gebeuren.’
‘Het gaat overigens niet alleen om mij. Er zijn meer studenten die gehoorproblemen hebben, voor hen is deze zaak ook belangrijk.’ VB

Deel dit bericht: