Geesteswetenschappen: compenseren mag

8 Februari 2012

Meer deeltoetsen, minder herkansingen en een programmering in blokken, dit zijn de maatregelen die moeten leiden tot meer studiesucces van studenten aan de faculteit Geesteswetenschappen.

De studieresultaten bij de faculteit Geesteswetenschappen vallen tegen. Zo heeft slechts 39 procent van de eerstejaars na een jaar de propedeuse. 17 Procent heeft na drie jaar de bachelor afgerond.
Om dat te verbeteren wil de faculteit nog meer gebruik maken van deeltoetsen, dit gebeurt binnen geesteswetenschappen al regelmatig. Een deeltoets mag maximaal veertig procent van het eindcijfer bepalen, onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd. Herkansingen moeten alleen mogelijk worden in het eerste jaar tot maximaal 15 studiepunten en bij tweede- en derdejaars vakken die geen deeltoetsen hebben. Herkansingen gaan niet goed samen met deeltoetsen en ze kunnen leiden tot mindere resultaten, vindt het faculteitsbestuur.
Verder wil het bestuur een blokkensysteem invoeren: vakken van een semester worden in twee blokken van 15 studiepunten verdeeld en ook afgerond. Omdat studenten minder vakken tegelijkertijd doen zou het studiesucces zo moeten toenemen. Ook het compenseren van een onvoldoende voor een vak moet mogelijk worden, een eerstejaars student kan de propedeuse halen als aan het bsa van 50 studiepunten voldaan is en het gemiddelde van alle vakken een 6.0 is. Ook voor het tweede jaar wordt zo’n regeling voorgesteld. Compenseren was al mogelijk bij bijvoorbeeld geschiedenis en godsdienstwetenschappen.
De faculteitsraad was positief over het voorstel. Zorgen waren er wel over de grotere druk die door de maatregelen op studenten wordt gelegd. Studieadviseur en raadslid Elizabeth den Boer liet weten meer studenten te spreken die overbelast zijn.
Storm vroeg ook om flexibiliteit in de 40-procentregel van de deeltoetsen. ‘Het schrijven van grote werkstukken is de kern van de opleiding bij geschiedenis. Het verzoek is om in gevallen af te kunnen wijken.’ Storm gaf aan dat de noodzaak voor maatregelen hierbij ontbreekt, omdat het rendement al goed is.
Het beperken van herkansingen leverde ook discussie op. Studentenraadslid Marc Newsome vroeg zich af waarom er 15 studiepunten herkanst kunnen worden en waarom dit niet geldt in het tweede en derde jaar. ‘Ik zou het redelijk vinden om het naar tien studiepunten te trekken, maar dan ook in het tweede en derde jaar. Den Boer opperde ook om de grens vijf punten hoger te leggen: ‘De studenten die 35 studiepunten hebben, halen het gemiddeld niet.’
Eep Francken maakte zich zorgen over compensatie van onderdelen die de kern vormen van een studie. Maar volgens Den Boer komt compenseren bij godsdienstwetenschappen maar weinig voor, omdat studenten geen 5 op hun eindlijst willen. Ook bij geschiedenis komt het niet vaak voor. Volgens vicedecaan Willem Drees speelt het compenseren vooral bij studenten die een vijf of zes halen. ‘Niet bij studenten die een 3 of een 4 halen.’ Een definitief voorstel met maatregelen voor het verbeteren van studiesucces zal in maart besproken worden in de faculteitsraad. DJZ

Deel dit bericht: