Bestuurskunde verlaat Leiden

Is verhuizing naar Den Haag een wens van het college?
Door Vincent Bongers
8 Februari 2012

Universiteitsraad vindt dat zij niet voldoende informatie krijgt over Haagse strategie van het college van bestuur.

Het instituut Bestuurskunde is per 1 januari officieel overgeheveld naar de faculteit Den Haag. De masters gaan mee. Het lijkt er sterk op dat al in 2013 de bachelor zal volgen.
‘Wat betreft het instituut staan de lichten op groen’, zegt directeur Bernard Steunenberg. We hebben het met de studenten en de instituutsraad besproken en er zijn geen bezwaren. We hebben de steun van het college en willen graag het hele instituut in Den Haag onderbrengen. Het is ons voornemen om 1 september 2013 de eerstejaars in Den Haag te gaan doceren.In de drie jaar daarna hevelen we gefaseerd de hele opleiding over van Leiden naar Den Haag.’
Maar voorlopig is het nog een plan. ‘De commissie doelmatigheid van het ministerie van Onderwijs moet toestemming geven en de universiteitsraad moet zich er over buigen.’
Het leek er in eerste instantie toch wel sterk op dat alleen de masterstudenten zouden vertrekken. Volgens Steunenberg wilde het instituutsbestuur bij voorkeur de hele opleiding verhuizen. ‘Het is altijd de vraag op welk moment je zoiets insteekt. We wilden eerst overleggen met studenten en medewerkers. En de steun krijgen van het college.’
In de universiteitsraad van maandag was er kritiek op het college over de communicatie rond de verhuisplannen.
De universiteitsraad vindt dat er duidelijkheid over de strategie van het instituut en het college van bestuur moet komen over de toekomst van de bachelor.‘Vanaf september wordt er in de Haagse faculteitsraad al gesproken over een vertrek van de bachelors uit Leiden’, zei Maarten Jansen van promovendipartij Young Researchers ‘De gesprekken in de universiteitsraad gingen alleen over de master en het personeel. Alle signalen wijzen toch op dat ook de bachelor naar Den Haag gaat.’
Hans van Dommele, directeur academische zaken van het bestuursbureau legde in de raad uit waarom er nog geen plannen aan de raad waren voorgelegd. ‘De mogelijk verhuisplannen van de bachelor kwamen in de loop van vorig jaar op. Het was nog geen uitgemaakte zaak of en wanneer er verhuist ging worden.’
Paul de Kuijer van de SGL-CSL fractie in de raad heeft sterk het gevoel dat het college achter de verhuisplannen zit, terwijl altijd is beweerd dat het uitsluitend een wens van bestuurskunde zelf was. ‘Dat verhaal vond ik altijd al moeilijk te verteren’, zei De Kuijer in de raad. ‘Vooral omdat het college op andere dossiers sterk stuurt. Er lijkt wel een strategie te bestaan maar die is voor ons verborgen.’
Ook vindt de partij de argumentatie van het instituut om nu naar Den Haag te vertrekken opvallend. Het onderzoek en onderwijs van bestuurskunde hangen nauw samen met politiek en bestuurlijk Den Haag. Het instituut wil dan ook dichter bij de Hofvijver zitten. ‘Maar dat was tien of twintig jaar geleden ook al zo’, aldus De Kuijer. ‘En kan ook op gaan voor andere opleidingen.’
De SGL-CSL wil dan ook helder op papier hebben wat de strategie van het college is. ‘De raad heeft daar recht op. Dat maakt de afweging om in te stemmen met verhuizingen makkelijker.’

Deel dit bericht: