Langstudeerboete stuit op verzet

1 Februari 2012

De Eerste Kamer wil dat staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn ‘Wet verhoging collegegeld langstudeerders’ aanpast. Volgens deze langstudeermaatregel moeten studenten die uitlopen drieduizend euro meer collegegeld gaan betalen.

Het probleem van de Kamer is dat deeltijdstudies vrijwel per definitie uitlopen ten opzichte van een voltijdprogramma. Wat Zijlstra betreft is dat het probleem van de deeltijders. Als hij een uitzonderingsregel zou maken, schrijven trage studenten zich in als deeltijdstudent om onder de langstudeerboete uit te komen.
De Eerste Kamer vreest echter dat het zo veel duurder wordt om in deeltijd te studeren; terwijl Nederland juist toewilde naar ‘een leven lang leren’. Bijkomend probleem: een groot gedeelte van de deeltijders volgt een docentenopleiding; aan het hbo alleen al zijn dat er 9000. Gezien het lerarentekort kan deze regel kwalijke gevolgen hebben.
Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort (GL) had daarom een motie ingediend: Zijlstra moest voor 1 september 2012 een regeling treffen die ‘disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten voorkomt’. Die motie is unaniem aangenomen, maar Zijlstra heeft er nog niet op gereageerd. In een brief eist de Eerste Kamercommissie dat hij met een antwoord komt.
Ook stelt de Eerste Kamer vraagtekens bij Zijlstra’s ambitie om deeltijders sneller door hun opleiding te krijgen. ‘De leden van de vaste commissie voor OCW zien niet hoe dat kan worden gerealiseerd zonder dat ofwel het studieniveau van de deeltijdopleiding wordt verlaagd (…), ofwel deeltijdstudenten de mogelijkheid wordt ontnomen de deeltijdstudie te combineren met een baan en/of gezin, door het feitelijk ontnemen van het deeltijdkarakter.’ BB

Deel dit bericht: