Geen Facebook op de tent, svp!

Door Constanteyn Roelofs
1 Februari 2012

Smartphonefoto’s van borrelavond op Facebook? Liever niet! Bij Minerva staat er zelfs een boete wegens verstoring van de inwendige orde op. Verenigingsbestuurders zijn er huiverig voor foto’s van leden met de buitenwereld te delen.

Ter bescherming van de privacy van de leden, maar ook om het mysterie van het verenigingsleven in stand te houden.  Wat vinden de leden hier zelf van?  Een rondje langs de drie jasjedasjeverenigingen levert een redelijk eenduidig beeld op. De meeste aangesproken leden menen dat men zelf prima weet wat je wel en niet op Facebook kan zetten.
Quintus, Minerva en Augustinus hebben fotocommissies, voor de website, de Almanak en de verenigingsbladen. Leden kunnen de foto’s ook downloaden of nabestellen. Maar zowel bij Augustinus als bij Quintus zijn er nog geen incidenten gemeld. Quintus-praeses Ruud de Vaan legt uit dat er binnen bepaalde grenzen wel zelf foto’s gemaakt mogen worden: ‘Disputen en dergelijke gaan graag met elkaar op de foto als ze voor een themaborrel verkleed zijn, of de zaal versierd hebben. Mits je het even aangeeft aan het bestuur is het prima.’ Stel dat er toch een ongeautoriseerde borrelfoto in de social media verschijnt? ‘Als het een leuke, gezellige foto is, is het alleen maar mooie reclame voor Quintus. Zo niet, dan vragen we wel om verwijdering, maar sancties zijn er niet.’
Voorzitter Bas van der Hoff van Augustinus reageert laconiek: ‘Voor al te zichtbare telefoons in de zaal hebben we een prima oplossing: de spoelbak achter het buffet.’ Op een serieuzere toon vervolgt hij: ‘Mochten we toch een foto tegenkomen die niet door de beugel kan, dan ga ik er vanuit dat we het met één telefoontje vriendschappelijk kunnen oplossen.’
Minerva is de enige van de drie met een expliciet verbod. In de wekelijkse ledenmail is herhaaldelijk aangegeven dat foto’s maken op straffe van een geldboete verboden is. Het bestuur verklaart dat de maatregel vooral is ingesteld om te benadrukken dat fotografie in de zaal absoluut niet de bedoeling is; de boete is tot nu toe nauwelijks uitgedeeld en een echt exces is er nog niet geweest.
Bij SSR is de situatie wat minder eenduidig. De aangesproken SSR-leden kunnen niet direct geschreven en ongeschreven regels noemen en verwijzen door naar het bestuur. Praeses Jiska van Lavieren: ‘We hebben het wel besproken in de bestuursvergadering, maar we zien geen aanleiding voor nieuwe regels. Er komt eigenlijk niemand op het idee om foto’s van een borrel op internet te zetten. Mochten er foto’s naar buiten komen die niet door de beugel kunnen, hebben we genoeg voorzieningen in het reglement om hier tegen op te treden.’
De opvallende uitzondering op dit terrein is Catena. Voorzitter Jeroen Velzeboer: ‘De dag na een mooie avond zien we vaak smartphonefoto’s van leden als we onze computers aanzetten. Dat is prima, iedereen is bij ons vrij om te laten zien wat voor leuke en gekke dingen we hier doen’.

Deel dit bericht: