10 Leidse tandenborstelcontroles

Gemeente geeft ‘geen commentaar’
Door Vincent Bongers
25 Januari 2012

De gemeente Leiden heeft vorig jaar in opdracht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) bij tien adressen onderzoek gedaan op fraude met studiefinanciering.

Of er studenten die onterecht een beurs voor uitwonenden hebben ontvangen tegen de lamp zijn gelopen, wil de gemeente niet zeggen. Het ministerie van onderwijs is al een paar jaar bezig de controles te verscherpen op fraude met de studiefinanciering. Leiden maakt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving van de kant van de gemeente, geen onderdeel uit van de pilots die landelijk al vanaf 2010 lopen.
Naast deze pilots liet het ministerie van Onderwijs ook nog steekproeven uitvoeren. ‘DUO heeft ons gevraagd om een proef met tien zaken te draaien’, zegt gemeentevoorlichter Willemijn Faber. ‘Daar is de verwarring door ontstaan.’
Over de controles wil Faber verder niets kwijt. ‘We hebben de resultaten van de huisbezoeken naar DUO opgestuurd. De dienst gaat nu bekijken hoe de proef is verlopen. We gaan vervolgens met hen overleggen of en hoe we verder gaan met controles.’
De fraude kost de overheid jaarlijks tussen de 40 en de 55 miljoen. Tot voor kort werd er nauwelijks gecontroleerd. Voormalig minister van Onderwijs Ronald Plasterk bracht daar verandering in en deze lijn wordt door staatssecretaris voor het Hoger Onderwijs, Halbe Zijlstra, voortgezet. Hij gaat er van uit dat  tussen de 23.000 en 28.000 studenten frauderen.
De wet op de studiefinanciering per 1 januari 2012 aangepast om het  DUO makkelijker te maken fraude aan te pakken. De dienst hoeft nu alleen nog maar te bewijzen dat een student niet woont op het adres dat hij heeft opgegeven. Tot voor kort moest de dienst ook aantonen dat de betreffende student bij zijn ouders woont.
De Leidse SP heeft inmiddels aan wethouder Jan Jaap de Haan vragen gesteld over de huisbezoeken. De partij wil weten of het besluit om mee te werken aan de fraudecontrole  is voorgelegd aan de gemeenteraad en of het wel de taak is van gemeenten om dit soort onderzoeken te doen. En betaalt DUO eigenlijk wel een vergoeding voor de controles?
Ook maakt de partij zich zorgen over de privacy van studenten waar controleurs op de stoep staan. De raadsleden willen weten onder welke voorwendselen de huisbezoeken worden gepresenteerd en waar de vermoedens van fraude op zijn gebaseerd. Ook vraagt de partij zich af of de studenten wel duidelijk wordt verteld dat zij de toegang van controleurs mogen weigeren.

Deel dit bericht: