Zijlstra wil ‘vrijheidsgraden’ voor contacturen

7 December 2011

Opleidingen mogen afwijken van de norm van 12 contacturen per week. Dat zei staatssecretaris Halbe Zijlstra vorige week tijdens het debat over de onderwijsbegroting.

Hij reageerde hiermee op een motie van Harm Beertema (PVV) om hogescholen en universiteiten te stimuleren minimaal 12 uur per week les te geven aan de studenten. Omdat het soort onderwijs kan verschillen tussen de instellingen, wil Zijlstra dat er ‘vrijheidsgraden’ zijn om de contacturen te meten. Wel moet het onderwijs dan intensief genoeg zijn.
De staatssecretaris geeft aan binnenkort een hoofdlijnenakkoord met de VSNU en de HBO-raad naar buiten te zullen brengen. Daarin worden volgens Zijlstra ook afspraken gemaakt over instellingen die op een andere manier lesgeven, maar wel kunnen aantonen dat zij ‘inderdaad intensief en deugdelijk onderwijs aanbieden’.
Het gaat dan bijvoorbeeld over studies waarbij studenten te maken krijgen met stages. Zijlstra wil daarom individuele prestatieafspraken maken met de instellingen. Hij zei dat ‘het werken met één specifieke norm wat mij betreft geen recht doet aan de wijze waarop het hoger onderwijs is georganiseerd’.
Sebastiaan Hameleers, voorzitter van de ISO, kan zich wel vinden in enkele uitzonderingen van de norm. ‘Een bepaalde ondergrens van het aantal contacturen moet er wel zijn, maar het is natuurlijk wel de vraag hoe je een contactuur definieert. Er is wel een verschil tussen rechten waar aan twaalfhonderd studenten tegelijk wordt lesgegeven of kleinere studies. Als er van de norm wordt afgeweken omdat dat het onderwijs ten goede komt, moet het wel kunnen.’ Hameleers vindt wel dat Zijlstra zich er te makkelijk vanaf maakt door geen ondergrens te trekken.
Ook Jelmer de Ronde van studentenvakbond LSVb vindt het minimum van twaalf uur een goed streven. ‘Maar daar moet wel van kunnen worden afgeweken als daar goede redenen voor zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat door de twaalf uur verplichting de onderwijskwaliteit achteruit gaat. Bij studies waar de nadruk ligt op lezen en papers schrijven, zijn twaalf contacturen wellicht ook niet nodig. Het heeft ook geen zin om maar studentassistenten in te zetten om aan het minimum te komen. Dan krijg je ongemotiveerde studenten en docenten. Het laat zich gewoon niet goed vangen in harde regelgeving.’ HB

Deel dit bericht: