Kamerkoor

7 December 2011

Het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) verkeert in financiële problemen. Door een afwijzing van een subsidieaanvraag werd het koor plotseling geconfronteerd met een tekort van 28.000 euro. De financier is van mening dat het koor niet onderscheidend genoeg is. Het NSK is inmiddels de actie ‘Red het NSK’ begonnen, om het benodigde geld binnen te halen. In een brief schrijft het NSK dat het de cultuurbezuinigingen heeft zien aankomen en al voor een andere koers had gekozen, maar dat door het wegvallen van het geld er nu te snel wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

Deel dit bericht: