Farmacologie nu definitief opgeheven

7 December 2011

Het doek is gevallen voor medische farmacologie. Er bestaan zorgen over de begeleiding van aio’s bij hun promotie.

Medewerkers hebben een brief ontvangen waarin de opheffing per 1 december gemeld wordt, zegt Melly Oitzl, universitair hoofddocent medische farmacologie. Ze gaan een herplaatsingperiode in en worden geacht hun kantoor te verlaten.
Het is nog niet duidelijk of ze hun werk kunnen voortzetten in het Leiden Universitair Medisch Centrum, dat de sectie bekostigde en waarmee de wetenschappers nauw samenwerkten. Dit wordt de komende weken nog bekeken, is Oitzl verteld.
In mei werd bekend dat de bètafaculteit de afdeling wilde opheffen. De faculteit zou de sectie financieel moeten ondersteunen, omdat de bekostiging van LUMC onvoldoende was. Verder zou de sectie niet goed passen binnen het onderzoek en onderwijs van het LACDR. Protesten van de vakgroep haalden niets uit.
Binnen zes weken kunnen de medewerkers bezwaar aantekenen tegen het besluit. Oitzl zegt dat ze nu zullen bekijken hoe dit het beste kan gebeuren. Ze is somber over de toekomst: ‘Sinds mei zijn we hier mee bezig. Omdat we hierdoor een periode inactief zijn geweest, is een doorstart heel moeilijk.’
Er bestaan zorgen over hoe het verder moet met de begeleiding van de tien aio’s. Vanuit het faculteitsbestuur is gegarandeerd dat zij hun onderzoek kunnen afmaken. Oitzl: ‘Emeritus hoogleraar Ron de Kloet is aangesteld als dagelijkse begeleider. Hij is al hun promotor, maar de dagelijkse begeleiding, de expertise, valt nu weg.’
Aio Annelies Polman: ‘Maar hij is er niet zozeer bij betrokken dat hij alle ins en outs weet.’ Negen aio’s zitten volgens haar in de afrondende fase. ‘Die gaan allemaal schrijven. Dat kan niet één iemand gaan dragen.’ Er zal ook een leescommissie ingesteld worden die de aio’s moet helpen te schrijven. Wie hier zitting in nemen is nog onbekend. Volgens Polman is van twee aio’s het contract inmiddels afgelopen. ‘Die commissie moet zich inlezen. In kort tijdbestek is vervanging niet mogelijk. Ook de technische begeleiding valt weg. En onze begeleiders zijn specialist in de onderwerpen, die kunnen niet zomaar vervangen worden.’
Promotor Ron de Kloet zegt erop te vertrouwen dat de aio’s onder goede begeleiding hun promotie kunnen afmaken. ‘Ik ga er vanuit dat de universiteit doet waar ze voor staat en dat is de promovendi op de meest effectieve wijze naar het eindstation brengen. En dat is met de mensen die daarbij al die tijd betrokken zijn geweest. Medische farmacologie is opgeheven. Maar die mensen zijn er nog. Zij hebben geïnvesteerd in de begeleiding van de promoties en blijven hier tot het eind bij betrokken.’ Gert Jan van Helden, directeur bedrijfsvoering van het faculteitsbestuur was niet voor commentaar bereikbaar. DJZ

Deel dit bericht: