Nederlandkunde zoekt geld

16 November 2011

Het veranderde bekostigingssysteem voor buitenlandse studenten heeft op korte termijn geen directe consequenties voor de opleiding Nederlandkunde.

Dat zegt Ton van Haaften, onderwijsdirecteur van het Leiden University Centre for Linguistics.
De opleiding valt gedeeltelijk onder dit instituut. Volgens Van Haaften zorgen deze wijzigingen deels voor een relatieve daling in de bekostiging van Nederlandkunde, maar dat komt volgens hem vaker voor: ‘Er zijn wel meer schommelingen, dit is geen uitzondering.’
In de faculteitraadsvergadering van Geesteswetenschappen van oktober kwam een probleem naar voren in de bekostiging van de opleiding Nederlandkunde: studiepunten van studenten van buiten de Europees Economische Ruimte (EER) tellen niet meer mee in de bekostiging en er wordt geen geld ontvangen voor uitwisselingsstudenten die in Leiden op bezoek komen. Nederlandkunde ontvangt vooral niet-EER studenten en uitwisselingsstudenten.
Van Haaften zegt de ongerustheid bij de opleiding te begrijpen, vanwege eerdere bezuinigingen, maar dat er geen directe aanleiding voor zorgen is. ‘Dit is begrotingstijd, je kijkt hoe verschillende onderdelen ervoor staan’, zegt hij. Ook geeft hij aan dat onderwijs maar één bron van inkomsten is. Wel zegt hij dat het instituut weinig inzicht heeft in hoe de bekostiging van niet-EER studenten verloopt. 
Het collegegeld dat bachelorstudenten van buiten de EER binnen de alfa- en gammastudies betalen zal in ieder geval vanaf volgend collegejaar fors omhoog gaan, zegt faculteitsbestuurslid Jolanda Riel: van € 5.280 naar € 10.500. De verwachting is daarom dat per 2012 de inkomsten zullen stijgen, al geeft Riel aan dat het nog niet zeker is welk effect de tariefsverhoging per saldo voor de faculteit zal hebben. ‘We zijn daar in ons meerjarenbeeld voorzichtig mee om gegaan.’ DJZ

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

16 November 2011