‘Waarom moet archeologie met FSW fuseren?’

Scenario’s verhuizing vanaf 1 januari
door Vincent Bongers
2 November 2011

De faculteit Archeologie zal als instituut binnen de faculteit Sociale Wetenschappen verder gaan. Zoveel is duidelijk. Het college van bestuur slaagde er echter afgelopen maandag tijdens de universiteitsraad niet in om uit te leggen waarom de faculteit verdwijnt.

Promovendipartij Young Researchers wilde graag een motivatie van het college. ‘Het overleggen tussen faculteiten van verschillende grootte werkt gewoon niet goed’, zei rector magnificus Paul van der Heijden. ‘We willen geen kleine spelers meer. Het maakt wel uit of je honderd of duizenden studenten en medewerkers vertegenwoordigt.’ En gelijkwaardigheid is belangrijk, vindt het college.
‘Het is mij echter nog steeds niet duidelijk waarom het nou zo’n probleem is dat er “een kleine speler” aan tafel zit’, zegt universiteitsraadslid Maarten Jansen van Young Researchers een week na de vergadering. ‘Daar krijgen we gewoon geen duidelijk antwoord op van het college. Maar goed, als de faculteitsraad en –bestuur akkoord gaan met de fusie, dan gaan we daar als partij niet voor liggen.’
Maar Jansen ontgaat het nut van de samensmelting. ‘Archeologie loopt goed. Het is een sterk merk dat zich uitstekend profileert. Waarom zou je er dan een instituut van maken?’
Young Researchers wilde ook weten waarom er niet gekeken is naar een de vorming van een Faculty of History naar Angelsaksisch model. ‘Een samensmelting van antropologie, geschiedenis en archeologie’, zei raadslid Erik van Hoof.
Volgens Van der Heijden lost dat niets op: ‘Zo’n nieuwe faculteit is nog steeds te klein.’
Edo Ndeke van de BeP/LVS fractie wilde weten wat de studenten vinden van de fusie. Volgens het college is dat primair een zaak van het faculteitsbestuur. ‘Daar is een assessor voor’, zei Van der Heijden. ‘Wij hebben geen bericht gehad dat er problemen zijn.’
Assessor Robin Nieuwenkamp bevestigt dit. ‘Medewerkers en studenten maken zich niet zozeer zorgen over de fusie. Zij willen alleen dat er voldoende labs en practica beschikbaar blijven na een samensmelting. Het is aan het bestuur om daar rekening mee te houden.’
Het is mogelijk dat de archeologen gewoon blijven waar ze nu al zitten. Maar wellicht wordt het Pieter de la Court gebouw van FSW hun nieuwe locatie. ‘Er is een taskforce ingesteld dat op 1 januari een rapport aflevert waarin de verschillende scenario’s worden geanalyseerd’, zegt Nieuwenkamp.

Deel dit bericht: