Raad van toezicht

2 November 2011

Volgens staatssecretaris voor het hoger onderwijs Halbe Zijlstra is er geen sprake van een koerswijziging bij het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht. Dit schrijft Zijlstra als antwoord op vragen van Jasper van Dijk (SP) nadat Zijlstra onlangs partijgenoot Jan van Zanen benoemde tot lid van de Raad van Toezicht in Utrecht. Hij negeerde hiermee de kandidaten die de universiteit had voorgesteld. Volgens Zijlstra wijkt hij hiermee echter niet af van de gebruikelijke procedure. Hij geeft aan dat kandidaten nooit formeel worden aangedragen. De staatssecretaris is niet van plan zijn voorkeur voor een lid van de Raad van Toezicht in het vervolg voor te leggen aan de Tweede Kamer. ‘De benoeming van de voorzitter en de andere leden van de raad van toezicht is volgens de wet een exclusieve bevoegdheid van de minister, i.c. de staatssecretaris.’ Volgens Zijlstra voldoet Van Zanen aan het algemene profiel van een lid van de Raad. Voor de aanstaande benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad in Amsterdam heeft de staatssecretaris een formateur aangesteld. Ook Utrecht heeft een nieuwe voorzitter nodig omdat de huidige voorzitter, Rien Meijerink, aftreedt vanwege de benoeming van Van Zanen.

Deel dit bericht: