Problemen financiering Nederlandkunde

2 November 2011

Bij de opleiding Nederlandkunde is een tekort ontstaan., omdat er onderwijs gegeven wordt waarin binnen het bekostigingssysteem geen opbrengsten tegenover staan.

Dit meldde raadslid Eep Francken in de faculteitsraadvergadering van Geesteswetenschappen. Het instituut Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) wil de kosten op de opleiding verhalen, zei Francken.

Olf Praamstra, directeur van Nederlandkunde zegt dat het probleem ontstaan is nadat vorig collegejaar een ander financieringssysteem werd ingevoerd; voorheen telden alle door een opleiding behaalde studiepunten mee bij de bekostiging ervan, vanaf vorig collegejaar tellen de punten van uitwisselingsstudenten en studenten van buiten de Europees Economische Ruimte (EER) niet meer mee.

Dit is voor Nederlandkunde ongunstig, omdat het vooral uitwisselingsstudenten en niet-EER-studenten heeft. Praamstra: ‘Wij ontvangen nu gemiddeld vijftien uitwisselingsstudenten. Bij een uitwisseling krijg je geld voor de studiepunten die je studenten in het buitenland halen, maar niet voor studiepunten die buitenlandse studenten hier halen. Maar wij zenden geen studenten uit, je gaat geen Nederlandkunde studeren in het buitenland. Van de overige 42 studenten is meer dan de helft van buiten de EER. Je krijgt nog wel geld voor niet-EER-studenten, maar aanzienlijk minder dan voorheen.’

Volgens hem zou de opleiding bij het hanteren van de oude telling 180.000 euro meer gekregen hebben. Het tekort dit jaar zou 50.000 euro bedragen en vorig jaar 80.000 euro. Raadslid Marion Boers haalde een voorbeeld aan van een college waarin voor 40 studenten die allen 5 studiepunten haalden, slechts bekostiging voor 6 van hen werd toegekend; 30 in plaats van 200 studiepunten.

Decaan Wim van den Doel benadrukte in de vergadering dat het signaal van Francken duidelijk was, maar zei dat het toch gunstig is als opleidingen erin slagen om veel buitenlandse studenten binnen te halen. ‘Ook studenten van buiten de EER betalen collegegeld, meer dan reguliere studenten. Dat geld komt rechtstreeks bij de universiteit binnen en een deel daarvan wordt naar rato door de faculteit verdeeld over de instituten.’ Ook zei hij dat er nog andere geldstromen zijn. DJZ

Deel dit bericht: