Politicologie blijft in Leiden

2 November 2011

Het college van bestuur is niet actief bezig om studies te verplaatsen naar Den Haag. De verhuizing van bestuurskunde naar Den Haag gaat door maar daar blijft het voorlopig bij.

Drie van de vier bestuurskundemasters en de medewerkers vertrekken. De researchmaster die samen met politicologie wordt gegeven, blijft in Leiden. Op termijn verkast wellicht de bachelor bestuurskunde ook naar de residentie.
Dat bleek vorige week maandag tijdens de universiteitsraadvergadering. Paul de Kuijer van de SGL-CSL fractie in de raad had geruchten opgevangen dat politicologie wellicht ook haar oog op Den Haag had laten vallen. ‘Geruchten zijn gevaarlijk’, reageerde rector magnificus Paul van der Heijden. ‘Wij kunnen ons een opleiding politicologie in Den Haag goed voorstellen maar zij willen dat zelf niet. Er is geen grote drive om met politicologie te gaan overleggen over een verhuizing.’
Het bestuur van politicologie bevestigt dat er op dit moment geen plannen zijn om uit Leiden te vertrekken.
Bestuurskunde is druk bezig met de voorbereiding van de verhuizing. ‘De eerste mijlpaal is gezet’, zegt Bernard Steunenberg, wetenschappelijk directeur van het instituut. ‘We zijn officieel per 1 januari onderdeel van de faculteit Den Haag.
De planning is dat de masterstudenten per 1 februari college gaan krijgen in de Stichthage locatie van campus Den Haag. ‘Het is de bedoeling dat studenten op termijn college krijgen in het pand van het campus aan de Casuariestraat. Dat wordt nu verbouwd en is in september 2012 gereed. Daar zullen ook de medewerkers van het instituut gehuisvest worden.’ Ook het is het bestuur bezig om te kijken of de bachelor naar Den Haag kan vertrekken. ‘Daar moeten nog veel stappen voor worden gezet’, aldus Steunenberg. ‘Uiteraard polsen we de studenten of zij wel willen.’ Maar ook het ministerie moet akkoord gaan. ‘Om het bacheloronderwijs te geven is toestemming van de commissie doelmatigheid hoger onderwijs en van OCW nodig.’ VB

Deel dit bericht: