Weinig buitenlanders bij Leidse lotingstudies

Slechts 2,5 procent buitenlanders onder eerstejaars geneeskunde
12 Oktober 2011

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs bleek onlangs dat steeds meer buitenlandse studenten in Nederland een lotingstudie volgen. In vier jaar tijd was het percentage buitenlanders met tien procent gestegen.

De SP- en PVV fracties in de Tweede Kamer vreesden voor het lot van de Nederlandse student; die zou wel eens verdrongen kunnen worden door buitenlanders.

In Leiden is er wel sprake van een kleine stijging van het aantal buitenlandse studenten bij lotingstudie geneeskunde. Van een verdringingseffect is volgens een woordvoerder van de opleiding eigenlijk geen sprake: ‘Het aantal buitenlandse studenten is dit jaar bijvoorbeeld wel gestegen van vijf naar acht. Op een totaal van 315 is dat natuurlijk een klein verschil.’

De stijging van bijna veertig procent van het aantal buitenlanders bij medicijnen lijkt spectaculair omdat het om zulke kleine aantallen gaat. Absoluut stelt het weinig voor. Iets meer dan 2,5 procent van het totaal aantal eerstejaars Leidse geneeskundestudenten komt niet uit Nederland.

Maar een forse stijging bij geneeskunde was ook niet te verwachten. ‘Het is een Nederlandstalige opleiding met strenge eisen met betrekking tot taalbeheersing’, zegt de woordvoerder. ‘We krijgen dan ook vrijwel alleen Belgen en Duitsers binnen. De Duitsers blokken dan vaak nog de hele vakantie om het Nederlands onder de knie te krijgen.’

Ook bij de fixusopleiding psychologie is er geen opvallende toestroom van buitenlanders. ‘We hebben geen Engelstalige bachelor’, zegt Anna Zandvliet, secretaris van het instituutsbestuur van psychologie.’ ‘Dus ook wij laten alleen studenten toe die het Nederlands goed beheersen. Ik weet de exacte cijfers niet maar er is zeker geen sprake van een forse toename.’ VB

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

12 Oktober 2011