Meneer de Professor: Multidimensionaliteitstraining

Deze week ben ik in gesprek gegaan met de opleiding biologie. Naast de viola d’amore heb ik namelijk van kindsbeen af nog een hobby: het biologisch-dynamisch tuinieren. Mijn plan was dit te vatten in een volwaardig minorcurriculum. Immers, ik heb recht op academische erkenning voor mijn identiteit, zo ontdekte ik onlangs.

Hoe dat zo? Het zit als volgt: terwijl onze minister-president en ons belangrijkste Kamerlid het erover eens zijn dat we in Nederland vooral ‘normaal’ moeten doen, heeft Leiden ontdekt dat die eeuwige kop boven dat maaiveld, die eeuwige Hollandse middelmaat vreselijk beklemmend werkt. We moeten ons niet schuilhouden achter de massa; we moeten onze verschillen vieren!

Juist ja. De “week van de diversiteit” is geboren. De regenboog waarmee ons toch al zo oogstrelende stationsgebouw is versierd wijst meteen al de weg: hier gebeurt iets. Hier zou alles anders worden. Verhalen geleefd, geschiedenissen geschreven. Een foldertje in mijn postvak: maandag een ‘multidimensionaliteitstraining’, dinsdag een ‘coming-out yoga-ochtend’. Daarnaast talloze workshops, van ‘lego voor bejaarden’ en ‘zelfrespect voor PVV-ers’ tot... ‘politiek correct tuinieren’! (Groente links, en alle asielzoekende beestjes zijn welkom). Begrijpt u wel hoe ik aan mijn idee kwam?

The only way is up’, dichtte de chansonnière Yazz aan het eind van de jaren tachtig. Niet alleen heeft de universiteit zichzelf in de afgelopen 436 jaar opgestuwd in de vaart der volkeren, zij heeft ook geijverd om zoveel mogelijk zielen daarin mee te nemen, dus: naast het aansturen op een fusie met de - ook heel diverse - universiteiten van Rotterdam en Delft, komt er meer diversiteit in het Leidse onderzoek en onderwijs.

Dat betekent concreet dat we ophouden één bepaald idee van waarheid op te leggen aan studenten: elk antwoord dat op een tentamen wordt gegeven, is gewoonweg goed. De mogelijkheden zijn immers eindeloos: terwijl de rechtenfaculteit overweegt een leerstoel Shariarecht in de Praktijk in te stellen, is elders al de nieuwe UHD Confucianistische geografie recent beëdigd. Bij letteren wordt de master European global expansion aangevuld met European global implosion - en ook dat bracht me weer bij mijn passie voor de broccoli en de andijvie. Want als de voedselprijzen blijven stijgen, en als de wereldwijde financiële crisis doorzet, moet dan niet elke wereldburger iets afweten van dit prachtvak? De astraal-etherische werking van koehoornpreparaten en de invloed van de stand van de hemellichamen zijn in de oude tuinbouw tot nu toe schandelijk verwaarloosd.

Hulde voor de diversiteit! Leve mijn broccoli!

D.M. Sanders

Reageren? Tips of suggesties? Mail op d.m.sanders@mail.com

 

Deel dit bericht: