Archeologie samen met Sociale Wetenschappen

Na eerdere protesten nu ?begrijpelijke operatie?
28 September 2011

De faculteit Archeologie bereidt een fusie voor met de faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Eind dit jaar zal een werkgroep met een voorstel komen. De fusie zou dan eind 2012 gaan plaatsvinden.

Volgens decaan Willem Willems is de stap gezien de samenwerkingsgesprekken op hogere regionen noodzaak. ‘In Nederland zijn we op het gebied van archeologie een Goliath, maar in Leiden zelf zijn we een kruimel. Als het allemaal groter gaat worden is het verstandig ergens deel van uit te maken.’ Daarnaast is de aanwezigheid van de opleiding antropologie een positieve motivatie om samen te gaan. ‘En FSW heeft het financieel en organisatorisch prima op orde.’

In 2008 werd ook al gesproken over een fusie. Archeologie zou opgaan in de toen nog te vormen faculteit Geesteswetenschappen of fuseren met de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N). Hier kwam protest tegen.

Willems: ‘Samengaan met W&N hebben we toen wel serieus overwogen, maar dat is toch een andere wereld. We wilden absoluut niet bij Geesteswetenschappen. De universiteitsraad heeft toen besloten ons een tijdje met rust te laten.’ Willems zegt dat mensen binnen de faculteit de huidige fusieplannen betreuren, maar dat iedereen ziet dat het noodzakelijk is.

Volgens oud-voorzitter van de faculteitsraad Diederik Meijer wordt de beslissing over de fusie ‘van hogerhand gesuggereerd’. Meijer: ‘Persoonlijk vind ik het een beetje onzinnig. Het is alleen een truc van managers om te laten zien dat ze er geweest zijn.’

Toch kwam er geen verzet vanuit de faculteitsraad: ‘Veel mensen zijn er in de grond van de zaak voor dat de faculteit zelfstandig blijft. Maar we zijn realistisch genoeg om te zien dat als we nee zeggen, er maatregelen volgen. Dus is het beter om zelf actie te ondernemen, dan te wachten op een besluit van boven’, zegt Meijer.

Dat is ook de reden waarom de studenten de beslissing accepteren, zegt Tobias Buitenkamp, student-lid van de faculteitsraad: ‘Ze krijgen vanuit de faculteit te horen dat een fusie nodig is, omdat we anders ooit met Geesteswetenschappen samen moeten.’ Buitenkamp noemt het een voordeel dat archeologie binnen FSW een zelfstandig instituut kan blijven. Punt van discussie onder studenten is een mogelijke verhuizing. Archeologie heeft nu een eigen gebouw. Ook hoogleraar Wil Roebroeks zegt zich zorgen te maken over de aanwezigheid van een laboratorium of werkruimtes op een nieuwe locatie. ‘Als je dat wilt waarborgen zou het ook kunnen betekenen dat we hier blijven.’ Maar ook hij noemt de beperkte grootte van de faculteit een zorg: ‘Dit is een begrijpelijke operatie in deze tijd.’ DJZ

Deel dit bericht:

Nieuws

Leiden meeste dierproeven

De Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum zijn twee van de drie …

28 September 2011