NIEUWS - MARE 1, 2001

Optreden Ratelband leidt tot brandwonden en claims

Een optreden van Emile Ratelband op de slotdag van de El Cid- introductieweek heeft 16 aankomende eerstejaars verbrande voeten opgeleverd.

Wilmar Kortleever

Bijna honderd El Cid-gangers dachten vrijdag 17 augustus na twee uur motivatietraining door Emile Ratelband klaar te zijn voor een wandeling over gloeiend hete kolen in de grote zaal van het universitair sportcentrum. Hoewel ze volgens Ratelbands voorschriften dachten aan 'koel mos' moesten negen van hen na eerste hulp van de organisatie voor nadere behandeling van hun blaren naar het ziekenhuis. Daar werd geconstateerd dat n van hen derdegraads brandwonden had opgelopen.
Twee gedupeerden overwegen een claim in te dienen tegen Ratelband om schadevergoeding. De motivatiegoeroe wijst echter alle verantwoordelijkheid af. In de media noemde hij de klagers 'zwakkelingen', die niet klaar zouden zijn voor een leven met verantwoordelijkheden. De universiteit Leiden houdt contact met de slachtoffers en heeft hen juridische hulp aangeboden. De El Cid-commissie en de universiteit achten zichzelf niet verantwoordelijk: 'Ratelband heeft ons nooit op de risico's gewezen', aldus Lukas Brandts namens de El Cid-commissie. Universiteitswoordvoerder Wim van Amerongen. 'Dan zouden we het nooit door hebben laten gaan'.
Brandts: 'Ratelband heeft de studenten waarschijnlijk te snel over de kolen gestuurd.' Een andere ooggetuige bevestigt dat enige deelnemers korte tijd op het pad moesten wachten tot ze van de kolen werden getild en boven een mat gehouden om de voeten goed af te vegen.
Binnen enkele minuten na het vuurlopen meldden bijna twintig deelnemers zich in de kleedkamers van het sportcentrum om de voeten af te vegen. Daar bleek het EHBO-team van de El Cid al snel dat dat niet genoeg zou zijn. Vijf van de negen ziekenhuisgangers werden volgens het protocol met een ambulance afgevoerd. En meisje werd met spoed afgevoerd. Met inbegrip van dat slachtoffer, die door het incident van de kaart was geraakt, waren de slachtoffers echter na ontsmetting van de wonden binnen een uur het ziekenhuis weer uit. Sommigen bezochten omzwachteld en wel het slotfeest, anderen zijn direct naar huis gegaan.
Ratelband kondigde na het incident aan met de Leidse universiteit in contact te treden over de afhandeling, maar dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.
Het incident betekende ook een flinke domper voor de El Cid-commissie. Het zestal, onder voorzitterschap van Caelesta Poppelaars, had tot vrijdagmiddag een succesvolle week achter de rug met 200 deelnemers meer dan vorig jaar.