counter free hit unique web
NIEUWS - Mare 30, 11 mei 2006

Hoge Raad: ‘Bursalen zijn werknemers’


Promovendibelangengroepen hebben een belangrijke overwinning geboekt. De Hoge Raad oordeelde dat bursalen wel degelijk een arbeidsovereenkomst hebben met de UvA, zo blijkt uit de deze week gepubliceerde uitspraak.

Het hoogste Nederlandse rechtscollege oordeelde afgelopen 14 april in een slepend conflict tussen vakbond Abvakabo, een aantal promovendi verenigd in de organisatie Promovendi Netwerk Nederland en de Universiteit van Amsterdam. Centraal twistpunt in de zaak was de status van zogenaamde beurspromovendi of bursalen. Dat zijn onderzoekers die tegen een bescheiden vergoeding binnen een aantal jaar een proefschrift aan de universiteit schrijven.

Volgens de Abvakabo, die wat wil doen aan de zwakke rechtspositie van deze groep, moeten deze onderzoekers beschouwd worden als werknemers volgens artikel 610 uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De UvA bestrijdt dat en stelt uit het feit dat promovendi een vergoeding voor hun levensonderhoud krijgen, niet volgt dat het ook werknemers zijn.

Omdat de rechtbank de Abvakabo in hoger beroep in het gelijk had gesteld, vroeg de UvA een uitspraak van de Hoge Raad over de kwestie. Deze sluit zich echter aan bij de rechtbank: beurspromovendi zijn wel degelijk werknemers. ‘Beurspromovendi hebben zich jegens de UvA verbonden tot het verrichten van een prestatie die daarin bestaat dat zij wetenschappelijk onderzoek doen met het oog op het publiceren van een dissertatie’, aldus de Hoge Raad. ‘Door het verrichten van onderzoek draagt de beurspromovendi, anders dan een eerste fase student, actief bij aan de verwezenlijking van het primaire doel van de UvA. Zo bezien zijn de activiteiten productieve activiteiten ten behoeve van de UvA.’

De raad tekent verder aan dat de UvA ook een financieel belang bij de dissertaties heeft en voor elk proefschrift een bedrag van tienduizenden euro’s van het Rijk ontvangt. Alle elementen voor een arbeidsovereenkomst, namelijk arbeid, loon en gezagsverhouding zijn aanwezig.

De uitspraak betekent een gevoelige klap voor de UvA en een overwinning voor promovendi. ‘Wij zijn erg blij met deze uitspraak’, zegt Julia Caussin, fractievoorzitter in de UR voor promovendipartij LEO. Haar partij strijdt al lange tijd voor de rechtspositie van promovendi. ‘Dit is een duidelijk signaal naar universiteiten toe.’

Toch is de uitspraak niet alleen goed nieuws voor de Abvakabo. De Hoge Raad oordeelde ook dat de rechtbank niet is ingegaan op het verweer van de UvA dat de Abvakabo onvoldoende heeft geprobeerd haar eis door overleg te bereiken en te snel naar de rechter is gestapt. Ook werd de eis van Abvakabo verworpen dat bursalen hetzelfde moeten worden behandeld en hetzelfde loon moeten ontvangen als aio’s. Daarvoor verschilt hun formele rechtspositie te veel, aldus de Raad. (DB)